Uppfälld dator med glasögon bredvid

Tillgänglighet inom e-handel

Tillgänglighetsdirektivet ska följas av alla e-handlare inom EU senast den 28 juni 2025. Men det är en god idé att börja se över sina system, produkter och innehåll redan nu.