Tankar & lärdomar

Den här webbplatsen är ett pågående projekt för att se vad som krävs för att bygga en riktigt snabb e-handel som uppfyller alla tillgänglighetskrav och fungerar med javascript avstängt i webbläsaren. Vilka lärdomar kan man dra? Vilka frågor dyker upp?

Tankar & lärdomar om projektet